กองทุนสินเชื่อสำหรับนักศึกษาชาวไทยในต่างประเทศ

 • Loan Details
 • Frequently Asked Questions
 • Apply Online
 • Thai Student Info

  Conversion $1 USD = 31.48 Baht
  Number of Thai Students Studying in the USA
  2008: 8,736
  2009: 8,531
  2010: 8,531
  2011: 8,236
  Rank of Origin #1

  ในปี2011มีนักศึกษาต่างประเทศในสหรัฐอเมริกามากถึง723277คน และในจำนวนนี้เป็นนักศึกษาชาวไทยถึง8236ค

  กองทุนสินเชื่อสำหรับนักศึกษาต่างประเทศ (International Student Loan) มีเงินพร้อมให้กู้แก่นักศึกษาชาวไทยเพื่อการศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกา

  เราเป็นผู้นำในการจัดหาสินเชื่อให้แก่นักศึกษาต่างประเทศที่เป็นชาวไทยตั้งแต่ปี1998 และได้มีนักศึกษาชาวไทยหลายพันคนขอเงินกู้ผ่านการจัดหาของเรา International Student Loan เป็นสมาชิกของ NAFSA Global Partner และได้เครดิตความน่าเชื่อถือ A+ จากสถาบัน Better Business Bureau ดังนั้น International Student Loan จึงเป็นที่ที่ดีที่สุดสำหรับนักศึกษาชาวไทยในการขอเงินกู้เพื่อการศึกษาในสหรัฐอเมริกา

  หากท่านเป็นนักศึกษาชาวไทยและกำลังหาสินเชื่อเพื่อการศึกษาในสหรัฐอเมริกา ท่านสามารถเปรียบเทียบแหล่งเงินกู้โดยการใช้ตารางเปรียบเทียบเงินกู้จาก ท่านจะเห็นรายชื่อแหล่งเงินกู้ที่พร้อมที่จะให้เงินกู้สำหรับสถาบันการศึกษาที่ท่านต้องการศึกษาต่อ และเปรียบเทียบเงื่อนไขข้อกำหนดเพื่อเลือกแหล่งเงินกู้ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับท่าน และท่านจะได้รับการอนุมัติเบื้องต้นภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์

  ผู้สมัครทุกคนต้องมีผู้ร่วมลงนาม

  ผู้ร่วมลงนามต้องเป็นพลเมืองอเมริกันหรือเป็นผู้มีถิ่นที่พักถาวร มีเครดิตดี มีประวัติรายได้ และได้พำนักอาศัยในสหรัฐอเมริกาในเวลา2ปีที่ผ่านมา

  นักศึกษาชาวไทยสามารถขอเงินกู้ได้เต็มจำนวนค่าใช้จ่ายตามกำหนดจากสถานศึกษาที่ท่านสมัคร หักลดหย่อนเงินช่วยเหลืออื่นๆที่ได้รับ ค่าใช้จ่ายตามกำหนดจากสถานศึกษารวมถึงค่าที่พักอาศัยและค่าใช้จ่ายในการครองชีพอื่นๆ

  นักศึกษาชาวไทยทุกคนที่สมัครขอสินเชื่อต้องมีผู้ร่วมลงนามเป็นพลเมืองอเมริกันหรือเป็นผู้มีถิ่นที่พักถาวร International Student Loan ให้เงินกู้โดย

  • ไม่ต้องมีหลักประกัน
  • ระยะเวลาผ่อนชำระคืนที่ยืดหยุ่น
  • สามารถสมัครออนไลน์

  >> เริ่มสมัครขอสินเชื่อเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศของท่านได้วันนี้

  Start Your Application

  Find My Student Loan

  Select Yes if you are a US Citizen or US Permanent Resident

  Get the Financial Aid Newsletter!